top of page

Cevher Hazırlama

Cevher Hazırlama Nedir?

Bir Cevher içindeki minerallerin kimyasal yapılarını bozmadan endüstrinin ihtiyacına uygun hammadde haline getirmeye ve ekonomik değer taşıyanlarla, ekonomik değeri olmayanları ayırma işlemlerinin tümüne cevher hazırlama denilmektedir.

Bu bölümde sorular üzerinden ilerleyeceğim. Üniversitede not ettiğim sorulardan rast gele soruları yazacağım ve çözümlerini de yazacağım sonrasında bunları düzenliğim ve belirli bir sırada düzenleyeceğim…

Cevher Hazırlama 3 2. Hafta Ödevi

  1. Yüzey gerilimi nedir? Flotasyon da yüzey geriliminin önemini yazınız.

  2. Young eşitliğini açıklayınız.

  3. Adezyon ve kohezyon kuvvetlerini ve bu kuvvetlerin temas açısı ve yüzey gerilimlerindeki etkilerini yazınız.

  4. Zeta potansiyeli nedir? Zeta potansiyelinin flotasyon açısından önemini anlatınız.

Cevher Hazırlama

OKSİT FLOTASYONU

5 – Bir feldispat cevherinin flotasyonunda, ağır mineral flotasyonu kademesine ait metal denge çizelgeleri aşağıda verilmiştir.
a) Çizelgeyi tamamlayınız.
b) Ağır mineral flotasyonu için süreye bağlı tenör-verim grafiğini çizerek bu kademe için gerekli optimum süreyi bulunuz.

bottom of page